MEDITERANSKI FOTO KONKURS O MLADIMA I VOLONTERIZMU

Povodom Međunarodne i evropske godine volonterizma (2011) i u skladu s preporukama 11. Mediteranske konferencije Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca objavljen je treći foto konkurs mladih Mediterana pod nazivom ¨Mladi i volonterizam¨. Tema konkursa se može individualno interpretirati od strane svakog učesnika s temama poput međunarodne katastrofe, pomoć lokalnoj zajednici, volonterizam i mladi, principi i vrijednosti u primjeni, međugeneracijski i međukulturalni dijalog i druge. Tekst cijelog konkursa je na engleskom jeziku i moguće ga je pogledati na sljedećoj STRANICI. Rok za prijave je 01.06.2011.