POZIV NA KONKURS ZA FOTO ESEJ

23. septembra 2011. godine, projektni ured UN WOMEN u Bosni i Hercegovini je raspisao Poziv za konkurs za foto esej i kratku priču za kampanju 16 dana aktivizma protiv spolno zasnovanog nasilja 2011.

 

 

Pozivaju se mladi od 18 do 30 godina starosti da upotrijebe svoju maštu i kreativnost i pošalju foto eseje ili kratke priče koje odražavaju koncept jednakosti i poštovanja za žene i djevojke. Do 16 mladih kreativaca će biti izabrano da učestvuju na dvodnevnoj radionici i nakon toga svako od njih osmisli i napravi jednu od 16 stranica elektronske knjige 16 Dana e-knjiga- Mladi kažu ne nasilju 2011. Povrh toga, dva najuspješnija učesnika će dobiti grant da nastave ili započnu novi kreativni projekat za kampanju zaustavljanja nasilja nad ženama i djevojkama u 2012. godini.

Više informacija o natječaju potražite u Pozivu za natječaj i Aplikaciji za učestvovanje na konkursu:

Call for Competition.pdf

UNWOMEN_Application_16Dana

Možete posjetiti i FB grupu na: Say NO – Unite! 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama

Smjernice za podnošenje (foto esej):

  • Najviše deset digitalnih fotografija u JPG formatu: maksimalna veličina 1920 pixela po dužoj strani, minimalna 72 DPI
  • Svaka fotografija treba nositi podatke o autoru i opis koji ne smije biti duži od 250 riječi, digitalno usidrene u IPTC/XMP informacije.  Ukoliko niste sigurni kako se ovo radi, pogledajte http://www.rideau-info.com/photos/labelling.html.  Primjer fotografije možete spustiti i pregledati sa http://www.16dana.ba/sample.jpg.
  • Prateći esej od 500-1,000 riječi u DOC formatu, na jednom od jezika u službenoj upotrebi u BiH.
  • Fotografije se MORAJU dostaviti u redoslijedu kako se pojavljuju u eseju.
  • Molimo da foto podneske imenujete na slijedeći način:Ime_Prezime01.jpg, Ime_Prezime02.jpg (npr. John_Malkovich01.jpg, John_Malkovich02.jpg
  • Nećemo se uključivati u korespondenciju o podnescima odnosno rezultatima.
  • Ne možemo dostaviti povratne informacije o pojedinačnim podnescima.