26th FIAP Projected Images Biennal

fiap

26. po redu FIAP-ovo bijenale održat će se u Anverpenu, Belgija. Ovim putem prenosimo informaciju o bijenalu i njegovim propozicijama. Cjelokupni tekst je preuzet s stranice Asocijacije za umjetničku fotografiju u BiH.

Obavještavamo  zainteresovane autore da je dostava radova za FIAP – ov 26. Bienale projektovane slike, koji se ove godine održava u Antverpenu (Belgija), do 15. 06. 2011. godine.
Kolekciju AUFBiH na pomenutom Bienalu predstavljaće 20 kolor fotografija ( jedan autor može biti zastupljen maksimalno sa dva rada ).
Kolekcija mora biti koherentna, kako sa stanovišta inspiracije i koncepcije tako i u pogledu same realizacije i prezentacije.
Kako bi izbor kolekcije bio bolji i kvalitetniji, ostavljamo autorima 3 teme na koje mogu dostaviti po 2 rada maksimalno.

 

Teme su:    a) Portret                b) Life            c) Detalj

Radovi u kolor tehnici dostavljaju se na CD-u u JPG formatu, rezolucija 72 dpi, duža strana mora biti 2400 pixela, kvalitet 10.
Nazivi radova trebaju biti na engleskom jeziku.
Svi autori čiji radovi budu izabrani u kolekciju AUFBiH dobiće CD –katalog Bienala.

Troškove kotizacije za Bienale i troškove slanja radova snosi AUFBiH.

Radovi se dostavljaju na adresu:

Milorad Kašćelan(Univerzitetski foto kino klub)Bana Milosavljevića 20
78 000 Banja Luka

Koordinator BH kolekcija

Milorad Kašćelan, KMF AUFBiH, AFIAP

Podijeli na fejsu!