Odlukom Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo, od 11.11.2009. godine Foto-video klub "Valter" je upisan u registar udruženja koja se vode kod prije pomenutog Ministarstva.

Udruženje Foto-video klub «Valter» je nestranačko, nevladino i neprofitno Udruženje tehničke kulture slobodno udruženih ljubitelja fotografije i drugih osoba koji u njoj ostvaruju lične i zajedničke interese, posebno u području foto, filma i video snimanja.

Klub svojim djelovanjem, programom i akcijama doprinosi razvoju i popularizaciji fotografije, filma i video tehnike kao tehničkih i umjetničkih disciplina, te radi na usklađivanju širih zajedničkih i opštih društvenih interesa u oblasti fotografije kao sastavnog dijela umjetnosti, kulture i tehničke kulture.

Osnovni ciljevi kluba su:

  • razvoj i predstavljanje fotografije, filma i videa kao tehničke i umjetničke discipline te fotografske, filmske i video kulture;
  • obuhvatanje što većeg broja članova, a posebno djece i omladine ftografskom, filmskom i video obukom, odgojem i obrazovanjem te osposobljavanjem i omogućavanjem stvaralačkog rada odnosno izražavanja stvaralačkih sposobnosti, znanja i vještina u području fotografije, filma i videa;
  • popularizacija i predstavljanje dostignuća i stvaralaca u području fotografije, filma i videa;
  • unapređivanje stručnog rada i predstavljanje inovacija u području fotografske, filmske i video djelatnosti;
  • njegovanje zajedničkog duha i i vrijednosti fotografskog, filmskog i video stvaralaštva i fotografske, filmske i video kulture, te saradnje i prijateljstva među ljudima neovisno o njihovoj nacionalnoj, vjerskoj i političkoj pripadnosti;
  • organizovanje izložbi fotografija, planiranje i provođenje edukativne djelatnosti u oblasti fotografije, filma i videa, a na osnovu vlastitog programa i programa Asocijacije za umjetničku fotografiju u BiH;
  • učešće u planiranju i organizovanju zajedničkih akcija i manifestacija sa Asocijacijim za umjetničku fotografiju u BiH;
  • koordinacija i provođenje u organizaciji kurseva, seminara, predavanja i foto-video prezentacija;
  • koordinacijai provođenje informativno propagandne djelatnosti u oblasti fotografije, ta za potrebe članova štampanje biltena, brošura, knjiga i drugog propagandnog materijala.

Klub vrši i druge poslova koji proizilaze iz gore navedenih ciljeva i zadataka, kao i zadatke u dogovoru sa Asocijacijom za umjetničku fotografiju u BiH.

Predsjednik udruženja: Muhamed Borović

Potpredsjednik udruženja: Zenir Šuko

Podijeli na fejsu!