POZIV NA 9. KLUPSKU IZLOŽBU

Pozivamo Vas na otvaranje devete klupske izložbe Foto-video kluba “Valter” koja će se održati 20. decembra 2018. godine u prostorijama Historijskog muzeja u Sarajevu sa početkom u 18 sati. Izložba će biti otvorena sedam dana od dana otvorenja.

Na izložbi će biti izloženo 31 rad 14 autora, članova udruženja. U njenom sklopu će biti dodijeljene nagrade i pohvale autorima za najbolje fotografije.

Autori fotografija su: Amir Čengić, Edis Halimanović, Goran Turković, Mehmed Skopljak, Mirna Dervišević, Mirza Hadžisulejmanović, Sead Šašivarević, Kemal Bećirević, Kenan Spaho, Muhamed Borović, Ognjen Levi, Senad Tahmaz, Srđan Dunđerović i Zenir Šuko.

Izbor fotografija nije bio nimalo lak posao kada se uzme u obzir da je na selektiranje dospjelo 96 radova na dvije teme slobodna i voda. Selektiranje fotografija za izložbu je izvršio Dragan Prole EFIAP/p, MF AUFBiH.

Nadamo se da ćete biti u prilici da prisustvujete događaju i samim tim ga uveličate.